Running Man (Hàn Quốc): Thử Thách Thần Tượng

Trạng thái:
Chưa hoàn thành

Ngày công chiếu :
14/01/2010

Số tập :
1000

Độ dài :
100 phút

Đạo diễn :
Kim Han Jin , Hwan Jin , Jung Chul Min

Diễn viên :
Jeon So-min , Lee Kwang-Soo , Song Ji Hyo , Song Joong-Ki , Yoo Jae Suk , Ji Suk Jin , Kim Jong Kook , Gary , Haha

Tuyển tập:
Đang tải...
Lịch chiếu: Tối CN hằng tuần, Full Vietsub vào thứ 2

Tập mới nhất

Tất cả tập

Raw / Preview / Trailer

Việt sub

Tập 559F Tập 559E Tập 559D Tập 559C Tập 559B Tập 559A Tập 559 Tập 558 Tập 557 Tập 556 Tập 555 Tập 554 Tập 553 Tập 552 Tập 551 Tập 550 Tập 549 Tập 548 Tập 547 Tập 546 Tập 545 Tập 544 Tập 543 Tập 542 Tập 541 Tập 540 Tập 539 Tập 538 Tập 537 Tập 536 Tập 535 Tập 534 Tập 533 Tập 532 Tập 531 Tập 530 Tập 529 Tập 528 Tập 527 Tập 526 Tập 525 Tập 524 Tập 523 Tập 522 Tập 521 Tập 520 Tập 519 Tập 518 Tập 517 Tập 516 Tập 559F Tập 559E Tập 559D Tập 559C Tập 515 Tập 514 Tập 513 Tập 512 Tập 511 Tập 510 Tập 509 Tập 508 Tập 507 Tập 506 Tập 505 Tập 504 Tập 503 Tập 502 Tập 501 Tập 500 Tập 499 Tập 498 Tập 497 Tập 496 Tập 495 Tập 494 Tập 493 Tập 492 Tập 491 Tập 490 Tập 489 Tập 488 Tập 487 Tập 486 Tập 486 Tập 485 Tập 559F Tập 559E Tập 495 Tập 559C Tập 487 Tập 485 Tập 484 Tập 483 Tập 482 Tập 481 Tập 480 Tập 479 Tập 478 Tập 477 Tập 476 Tập 475 Tập 474 Tập 473 Tập 472 Tập 475 Tập 471 Tập 471 Tập 471 Tập 470 Tập 469 Tập 469 Tập 468 Tập 467 Tập 465 Tập 464 Tập 463 Tập 462 Tập 461 Tập 458 Tập 466 Tập 457 Tập 456 Tập 455 Tập 454 Tập 460 Tập 459 Tập 453 Tập 452 Tập 451 Tập 450 Tập 449 Tập 448 Tập 447 Tập 446 Tập 445 Tập 444 Tập 443 Tập 442 Tập 441 Tập 440 Tập 439 Tập 438 Tập 437 Tập 436 Tập 435 Tập 434 Tập 433 Tập 432 Tập 431 Tập 430 Tập 429 Tập 428 Tập 427 Tập 426 Tập 425 Tập 424 Tập 423 Tập 422 Tập 421 Tập 420 Tập 419 Tập 418 Tập 417 Tập 416 Tập 415 Tập 414 Tập 413 Tập 412 Tập 411 Tập 410 Tập 409 Tập 408 Tập 407 Tập 406 Tập 405 Tập 404 Tập 403 Tập 402 Tập 401 Tập 400 Tập 399 Tập 398 Tập 397 Tập 396 Tập 395 Tập 394 Tập 393 Tập 392 Tập 391 Tập 390 Tập 389 Tập 388 Tập 387 Tập 386 Tập 385 Tập 384 Tập 383 Tập 382 Tập 381 Tập 380 Tập 379 Tập 378 Tập 377 Tập 376 Tập 375 Tập 374 Tập 373 Tập 372 Tập 371 Tập 370 Tập 369 Tập 368 Tập 367 Tập 366 Tập 365 Tập 364 Tập 363 Tập 362 Tập 361 Tập 360 Tập 359 Tập 358 Tập 357 Tập 356 Tập 355 Tập 354 Tập 353 Tập 352 Tập 351 Tập 350 Tập 349 Tập 348 Tập 347 Tập 346 Tập 345 Tập 344 Tập 343 Tập 342 Tập 341 Tập 340 Tập 339 Tập 338 Tập 337 Tập 336 Tập 335 Tập 334 Tập 333 Tập 332 Tập 331 Tập 330 Tập 329 Tập 328 Tập 327 Tập 326 Tập 325 Tập 324 Tập 323 Tập 322 Tập 321 Tập 320 Tập 319 Tập 318 Tập 317 Tập 316 Tập 315 Tập 314 Tập 313 Tập 312 Tập 311 Tập 310 Tập 309 Tập 308 Tập 307 Tập 306 Tập 305 Tập 304 Tập 303 Tập 302 Tập 301 Tập 300 Tập 299 Tập 298 Tập 297 Tập 296 Tập 295 Tập 294 Tập 293 Tập 292 Tập 291 Tập 290 Tập 289 Tập 288 Tập 287 Tập 286 Tập 285 Tập 284 Tập 283 Tập 282 Tập 281 Tập 280 Tập 279 Tập 278 Tập 277 Tập 276 Tập 275 Tập 274 Tập 273 Tập 272 Tập 271 Tập 270 Tập 269 Tập 268 Tập 267 Tập 266 Tập 265 Tập 264 Tập 263 Tập 262 Tập 261 Tập 260 Tập 259 Tập 258 Tập 257 Tập 256 Tập 255 Tập 254 Tập 253 Tập 252 Tập 251 Tập 250 Tập 249 Tập 248 Tập 247 Tập 246 Tập 245 Tập 244 Tập 243 Tập 242 Tập 241 Tập 240 Tập 239 Tập 238 Tập 237 Tập 236 Tập 235 Tập 234 Tập 233 Tập 232 Tập 231 Tập 230 Tập 229 Tập 228 Tập 227 Tập 226 Tập 225 Tập 224 Tập 223 Tập 222 Tập 221 Tập 220 Tập 219 Tập 218 Tập 217 Tập 216 Tập 215 Tập 214 Tập 213 Tập 212 Tập 211 Tập 210 Tập 209 Tập 208 Tập 207 Tập 206 Tập 205 Tập 204 Tập 203 Tập 202 Tập 201 Tập 200 Tập 199 Tập 198 Tập 197 Tập 196 Tập 195 Tập 194 Tập 193 Tập 192 Tập 191 Tập 190 Tập 189 Tập 188 Tập 187 Tập 186 Tập 185 Tập 184 Tập 183 Tập 182 Tập 181 Tập 180 Tập 179 Tập 178 Tập 177 Tập 176 Tập 175 Tập 174 Tập 173 Tập 172 Tập 171 Tập 170 Tập 169 Tập 168 Tập 167 Tập 166 Tập 165 Tập 164 Tập 163 Tập 162 Tập 161 Tập 160 Tập 159 Tập 158 Tập 157 Tập 156 Tập 155 Tập 154 Tập 153 Tập 152 Tập 151 Tập 150 Tập 149 Tập 148 Tập 147 Tập 146 Tập 145 Tập 144 Tập 143 Tập 142 Tập 141 Tập 140 Tập 139 Tập 138 Tập 137 Tập 136 Tập 135 Tập 134 Tập 133 Tập 132 Tập 131 Tập 130 Tập 129 Tập 128 Tập 127 Tập 126 Tập 125 Tập 124 Tập 123 Tập 122 Tập 121 Tập 120 Tập 119 Tập 118 Tập 117 Tập 116 Tập 115 Tập 114 Tập 113 Tập 112 Tập 111 Tập 110 Tập 109 Tập 108 Tập 107 Tập 106 Tập 105 Tập 104 Tập 103 Tập 102 Tập 101 Tập 100 Tập 99 Tập 98 Tập 97 Tập 96 Tập 95 Tập 94 Tập 93 Tập 92 Tập 91 Tập 90 Tập 89 Tập 88 Tập 87 Tập 86 Tập 85 Tập 84 Tập 83 Tập 82 Tập 81 Tập 80 Tập 79 Tập 78 Tập 77 Tập 76 Tập 75 Tập 74 Tập 73 Tập 72 Tập 71 Tập 70 Tập 69 Tập 68 Tập 67 Tập 66 Tập 65 Tập 64 Tập 63 Tập 62 Tập 61 Tập 60 Tập 59 Tập 58 Tập 57 Tập 56 Tập 55 Tập 54 Tập 53 Tập 52 Tập 51 Tập 50 Tập 49 Tập 48 Tập 47 Tập 46 Tập 45 Tập 44 Tập 43 Tập 42 Tập 41 Tập 40 Tập 39 Tập 38 Tập 37 Tập 36 Tập 35 Tập 34 Tập 33 Tập 32 Tập 31 Tập 30 Tập 29 Tập 28 Tập 27 Tập 26 Tập 25 Tập 24 Tập 23 Tập 22 Tập 21 Tập 20 Tập 19 Tập 18 Tập 17 Tập 16 Tập 15 Tập 14 Tập 13 Tập 12 Tập 11 Tập 10 Tập 9 Tập 8 Tập 7 Tập 6 Tập 5 Tập 4 Tập 3 Tập 2 Tập 1

Nội dung phim

Running Man Vietsub: DANH SÁCH TẬP - KHÁCH MỜI (2010-2019)
NĂM 2019
Tập 480 (08/12): Chạy Đến Với Bạn: Dự Án Thu Hút Các Nhà Đầu Tư {Khách mời: Kang Han Na, Lee Hee Jin, Yoo Byung Jae, YooA (Oh My Girl)}. Rating:…
Tập 479 (01/12): Với Sự Nghi Ngờ {Không có khách mời}. Rating: 7.1%
Tập 478 (24/11): Truyện Ma SBS Phần 2 {Khách mời: Choi Ri, Heo Kyung Hwan, Park Jin Young (Got7), Seo Eun Soo}. Rating: 6.8%
Tập 477 (17/11): Truyện Ma SBS {Khách mời: Choi Ri, Heo Kyung Hwan, Hyuna, Kang Han Na, Lee Guk Joo, Park Jin Young (Got7), Seo Eun Soo, Sihyeon}. Rating: 7.9%
Tập 476 (10/11): Trại Động Vật Bí Ẩn {Khách mời: Hyuna, Kang Han Na, Lee Guk Joo, Sihyeon}. Rating: 7.3%
Tập 475 (03/11): Running Man Michelin Gourmet Eaters {Khách mời: Hong Hyun Hee, Park Ji Hyun}. Rating: 6.6%
Tập 474 (27/10): Phản Bội Vì Thỏi Vàng {Khách mời: Go Min Si, Hwang Bo Ran}. Rating:6.5%
Tập 473 (20/10): Nhà Của Joker {Khách mời: Han Ki Bum}. Rating:6.2%
Tập 472 (13/10): Truy Đuổi Anyang {Không có khách mời}. Rating:6.1%
Tập 471 (06/10): Mật Mã: Autumn Ambush {Khách mời: Hwang Chi Yeul, Mina (Gugudan), Park Yoo Na, Tiffany Hwang (Girls’ Generation)}. Rating:6.8%
Tập 470 (29/09): Điều Gì Đã Xảy Ra Tại Điểm Đến Của Họ {Không có khách mời}. Rating: 6.2%
Tập 469 (22/09): Chung kết lớn {Khách mời: Code Kunst, Lia Kim, Nucksal, Gummy, Hong Jin Young, Yoon Mi Rae (MFBTY), Go Young Bae (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Pyeon Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim Nam Joo (Apink), Oh Ha Young (Apink), Park Cho Rong (Apink), Son Na Eun (Apink), Yoon Bo Mi (Apink)}. Rating: 7.4%
Tập 468 (15/09): Trò Chơi Điệp Viên {Khách mời: Chaeryeong (Itzy), Lia (Itzy), Ryujin (Itzy), Yeji (Itzy), Yuna (Itzy), Go Young Bae (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Pyeon Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim Nam Joo (Apink), Oh Ha Young (Apink), Park Cho Rong (Apink), Son Na Eun (Apink), Yoon Bo Mi (Apink), Gummy, Hong Jin Young, Lia Kim, Nucksal, Code Kunst}. Rating:6.3%
Tập 467 (08/09): Fan-Meet của Running Man: Chặn đường 9 năm của Running Man {Khách mời: Chaeryeong (Itzy), Lia (Itzy), Yeji (Itzy), Yuna (Itzy), Ryujin (Itzy),Go Young Bae (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Pyeon Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim Nam Joo (Apink), Oh Ha Young (Apink), Park Cho Rong (Apink), Son Na Eun (Apink), Yoon Bo Mi (Apink), Sunny (Girls’ Generation), Gummy, Hong Jin Young, Jang Ye Won, Code Kunst, Sunmi, Lia Kim, Nucksal, Kim Ye Won}. Rating:6.7%
Tập 466 (01/09): Cuộc Chiến Ánh Sáng: Đen và Trắng {Khách mời: Jang Ye Won, Kim Ye Won, Sunmi, Sunny (Girls’ Generation)}. Rating:5.7%
Tập 465 (25/08): Vị Thần Của Trò Chơi: Đưng Tin Bất Cứ Ai {Khách mời: Choi Yu Hwa, Lim Ji Yeon, Park Jung Min}. Rating:6.4%
Tập 464 (18/08): Tìm Cha {Không có khách mời}. Rating:6.1%
Tập 463 (11/08): Cuộc Chiến Của Các Vị Thần: Sự Trả Thù Của Hades {Khách mời: Bae Seong Woo, Cho Yi Hyun, Kim Hye Jun, Sung Dong Il}. Rating:6.2%
Tập 462 (04/08): Bài Hát Chủ Đề Running Man {Khách mời: Jung Joon Il}. Rating:5.7%
Tập 461 (28/07): Với Sự Hân Hoan {Khách mời: Jang Jin Hee, Rothy, Seunghee (Oh My Girl), Song Ji In}. Rating:7.1%
Tập 460 (21/07): Năm Lối Thoát: Thoát Ra Để Sống {Khách mời:Jo Jung Suk và Yoona (Girls’ Generation)}. Rating:6.9%
Tập 459 (14/07): Đối Tác Của Tôi Là Faraway Trên Running Man {Khách mời: Code Kunst, Nucksal, Gummy, Go Young Bae (Soran), Pyeon Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim Nam Joo (Apink), Oh Ha Young (Apink), Park Cho Rong (Apink), Son Na Eun (Apink), Yoon Bo Mi (Apink) }. Rating:5.1%
Tập 458 (07/07): Trên Con Đường Của Chúng Tôi Luôn Có Bạn Bên Cạnh {Khách mời: Code Kunst, Nucksal, Gummy, Go Young Bae (Soran), Pyeon Yoo Il (Soran), Seo Myun Ho (Soran), Lee Tae Wook (Soran), Jung Eun Ji (Apink), Kim Nam Joo (Apink), Oh Ha Young (Apink), Park Cho Rong (Apink), Son Na Eun (Apink), Yoon Bo Mi (Apink)}. Rating:6.4%
Tập 457 (23/06): Cuộc Đua Viết Lời Bài Hát (part 2) {Khách mời: Chungha, Seol In Ah}. Rating:6.4%
Tập 456 (16/06): Cuộc Đua Viết Lời Bài Hát (part 1) {Không có khách mời}. Rating:6.3%
Tập 455 (09/06): Điều Kỳ Diệu – Quái Vật Mặc Đồ Thể Thao (part 2) {Không có khách mời}. Rating:6.6%
Tập 454 (02/06): Quái Vật Mặc Đồ Thể Thao (part 1) {Không có khách mời}. Rating:6.1%
Tập 453 (26/05): Thành Viên Gia Đình Giả {Khách mời: Im Soo Hyang, Lee Sang Yeob}. Rating:6.0%
Tập 452 (19/05): Lời Thì Thầm Của Quỷ {Không có Khách mời}. Rating:8.1%
Tập 451 (12/05): Bí Mật Sâu Xa {Không có khách mời}. Rating:6.4%
Tập 450 (05/05): Your Name {Khách mời: Lee Dong Hwi}. Rating:5.4%
Tập 449 (28/04): Sự Trở Lại Của Yoomes Bond {Khách mời: Esom, Kim Kyung Nam, Shin Ha Kyun}. Rating:7.0%
Tập 448 (21/04): Tìm Kiếm Running Man {Khách mời: Han Bo Reum, Hani (EXID), Kim Hye Yoon, Mingyu (SEVENTEEN), Seungkwan (SEVENTEEN), Solji (EXID)}. Rating:6.0%
Tập 447 (14/04): Một Ngày Xuân Đẹp Trời {Khách mời: Kim Ji Seok, Lee Yi Kyung, Ha Seok Jin}. Rating:6.7%
Tập 446 (07/04): Đời Tư Bí Mật Của So Min {Khách mời: Kim Ji Seok, Lee Yi Kyung, Ha Seok Jin}. Rating:6.5%
Tập 445 (31/03): Cuộc Phản Công Của Người Độc Thân {Khách mời: Bona (Cosmic Girls), Jang Hee Jin, Kim Jae Yeong}. Rating:6.9%
Tập 444 (24/03): {Không có khách mời}. Rating:6.7%
Tập 443 (17/03): Bí Mật Của Những Chiếc Hộp {Khách mời: Chani (SF9), Dawon (SF9), Hwiyoung (SF9), Inseong (SF9), Jaeyoon (SF9), Rowoon (SF9), Youngbin (SF9), Zuho (SF9), Taeyang (SF9), Hyungwon (Monsta X), I.M (Monsta X), Ki Hyun (Monsta X), Lee Joo Heon (Monsta X), Min Hyuk (Monsta X), Shownu (Monsta X), Won Ho (Monsta X), Lee Sang Yeob.}. Rating:7.5%
Tập 442 (10/03): Trường cao đẳng Running Man {Khách mời: Han Eun Jung, Hong Jin Young, Keum Sae Rok}. Rating:6.7%
Tập 441 (03/03): Sự Trả Thù Của Loài Ong {Khách mời: Hwang Je Sung, Nam Chang Hee, Park Bo Young}. Rating:6.5%
Trong khi Song Ji Hyo và Ji Suk Jin là mục tiêu của Honey Bee đang chờ một người quen nổi tiếng để quyết định ai sẽ bị bầu loại khỏi trò chơi và họ đã tình cờ gặp được Park Bo Young. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi đang dự một cuộc họp trong một bộ phim nhưng tôi phải đến khi nhìn thấy các thành viên.”
Tập 440 (24/02): Bí Mật Của 100 {Không có khách mời}. Rating: 6.5%
Bùng nổ vì giây phút Kim Jong Kook gọi Song Ji Hyo hai tiếng “Mình ơi!”
Tập 439 (17/02): Sống Sót Đến Cùng {Khách mời: Hong Jin Young}. Rating: 6.7%
Tập 438 (10/02): Ace versus Champion {Không có khách mời}. Rating: 7.8%
Tập 437 (03/02): Tôi Là Vua {Khách mời: Go Ara, Jung Il Woo, Kwon Yul, Park Hoon}. Rating:6.2%
Tập 436 (27/01): Cuộc Chiến Cuối Cùng {Khách mời: Hong Jong Hyun, Jeong Yu Mi, Kwon Mina (AOA), Lee Yoo Ri, Seungri (Big Bang), Shin Ji Min (AOA)}. Rating: 6.0%
Tập 435 (20/01): Bắt Tôi Nếu Bạn Có Thể {Khách mời: Gong Myung (5urprise), Jin Seon Kyu, Lee Dong Hwi, Lee Hanee, Ryu Seung Ryong}. Rating: 7.3%
Tập 434 (13/01): Bí Mật Của Dòng Họ {Khách mời: Chungha, Kang Seung Yoon (Winner), Kim Do Yeon (Weki Meki), Lee Seung Hoon (Winner)}. Rating: 6.4%
Tập 433 (06/01): Sự Khởi Đầu Tuyệt Vời {Khách mời: Apink (Jung Eun Ji, Kim Nam Joo, Oh Ha Young, Park Cho Rong, Son Na Eun, Yoon Bo Mi)}. Rating: 7.3%
NĂM 2018
Tập 432: Giáng Sinh Đặc Biệt – Tán Tỉnh Ông Già Noel {Khách mời: Choi Soo Young (Girls’ Generation), Han Sun Hwa, Hwang Chi Yeul, Jeon Hye Bin, Park Ha Na, Sung Hoon}.
Tập 431: Giáng Sinh Đặc Biệt – Phép Màu Của Giáng Sinh {Khách mời: Choi Soo Young (Girls’ Generation), Han Sun Hwa, Hwang Chi Yeul, Jeon Hye Bin, Lee Si Young, Park Ha Na, Sung Hoon}.
Tập 430: Kết Thúc Năm 2018 Đặc Biệt (Phần 2) {Khách mời: Byul và Lee Si Young}.
Tập 429: Kết Thúc Năm 2018 Đặc Biệt (Phần 1) {Khách mời: Byul và Lee Si Young}.
Tập 428: Mỗi người có một bí mật {Khách mời: Twice(Im Na Yeon, Kim Da Hyun, Mina, Momo, Park Ji Hyo, Sana, Son Chae Young, Tzuyu, Yoo Jeong Yeon)}.
Tập 427: Đối Tác điên khùng {Khách mời: Seol In Ah, Kang Han Na, Irene & Joy (Red Velvet)}.
Tập 426: Người Khác Kém Hoàn Hảo Hơn {Khách mời: Seol In Ah, Kang Han Na, Irene & Joy (Red Velvet)}.
Tập 425: Người Sành Ăn Chuyên Nghiệp {Khách mời đặc biệt: Byung Ok}.
Tập 424: Bữa Tiệc Halloween {Khách mời: Na Eun (Apink), Ahn Hyo Seob, Seo Young Hee}.
Tập 423: Cuộc Đua Thứ Bậc {Không có khách mời}.
Tập 422: Se Chan bị bỏ rơi, Kwang Soo – So Min tranh nhau chức đội trưởng {Khách mời: Im Soo Hyang, Lee Ha Na}.
Tập 421: Bữa cơm kỳ nghỉ {Không có khách mời}.
Tập 420: Cú lừa ngoạn mục của ‘team thua cuộc’ dành cho Kwang Soo {Không có khách mời}.
Tập 419: Khám phá bí mật bất ngờ nằm trong chiếc cặp đen {Khách mời: Jang Do Yeon}.
Tập 418: Chuyến Giao Hàng Nguy Hiểm: Bí mật của chiếc cặp (Phần 2) {Khách mời: Jang Do Yeon}.
Tập 417: Chuyến Giao Hàng Nguy Hiểm: Bí mật của chiếc cặp (Phần 1) {Khách mời: GOT7, Yoo Seung Ok, J Black & Mmary}.
Tập 416: Sự thật hay giả dối {Khách mời: Kim Ji Min, Sunmi, Lee Elijah, Lee Si Ah, Lee Joo Yeon, iKON Bobby, iKON B.I, và Seungri}.
Tập 415: Thử thách thần chết {Khách mời: Lee Sang Yeob và Noh Sa Yeon}.
Tập 414: Cuộc Đua Out.com {Khách mời: Seo Hyo Rim, Kwak Si Yang, Kim Roi Ha}.
Tập 413: Kỳ Nghỉ Mùa Hè {Khách mời: Jennie (BlackPink), Jin Ki Joo}.
Tập 412: Cuộc Đua Đổi Ảnh Đại Diện Trên SNS {Không có khách mời}.
Tập 411: Vụ Án Mất Giày Của Kim Jong Kook {Không có khách mời}.
Tập 410: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi {Khách mời: Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg}.
Tập 409: Cuộc Đua Cặp Đôi {Khách mời: Jisoo & Jennie (BlackPink), Bora, Hwang Chi Yeol, Han Eun Jung, Pyo Ye Jin}.
Tập 408: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part5) .{Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 407: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part7) {Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 406: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part6) {Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 405: Cuộc Đua Của Các Đạo Tặc {Khách mời: Son Dam Bi, Seo Eun Soo, Kyung Ri (Nine Muses), Lee Guk Joo}.
Tập 404: Cuộc Đua Bồi Bổ Thân Thể {Không có khách mời}.
Tập 403: Cuộc Chiến Của Tiền {Không có khách mời}.
Tập 402: Cuộc Đua Cặp Đôi Zombie {Khách mời: Dayoung (WJSN); Hyejeong, Seolhyun (AOA); JooE (Momoland); Mino, Seungyoon (Winner)}.
Tập 401: Cuộc Đua Thông Báo Giới Hạn Tuổi Tác Đợt 2 (part2) {Khách mời: Seo Ji Suk, Jo Woo Jong, K.Will, Chun Sung Moon, Lee Jong Hyuk, Han Min Gwan, Han Ki Bum và mẹ của Haha}.
Tập 400: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part5) {Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 399: Khách mời: Part 1: Nhóm TWICE ( Nayeon, Jungyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu ) + Part 2 : Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee SangYeob và Kang Han Na.
Tập 398: Part 1:Kỉ niệm 1 năm gia nhập gia đình Running Man của Yang Se Chan và Jeon So Min {Không có khách mời} + Part 2: Nhóm TWICE ( Nayeon, Jungyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu).
Tập 397:Cuộc Đua Thông Báo Giới Hạn Tuổi Tác Đợt 2 (part1) {Khách mời: Jo Se Ho, Lee Young Eun, Park Jung Min}.
Tập 396: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part4) {Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 395: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part3) {Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 394: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part2) {Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 393: Dự Án Tour Gia Đình: Du lịch xa hoa & Du lịch đày đọa (part1) {Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na}.
Tập 392: Phần 1: Random Tour (part3) (Khách mời: Heo Kyung Hwan, Lee Sang Yeob, Shorry, Yoo Byung Jae) + Phần 2: Cuộc đua cặp đôi (Khách mời: Hong Jin Young, Lee Da Hee, Lee Sang Yeob, Kang Han Na).
Tập 391: Random Tour (part2) {Khách mời: Heo Kyung Hwan, Lee Sang Yeob, Shorry, Yoo Byung Jae}.
Tập 390: Random Tour (part1) {Khách mời: Heo Kyung Hwan, Lee Sang Yeob, Shorry, Yoo Byung Jae}.
Tập 389: Cuộc Đua Cặp Đôi (part2) {Khách mời: Lee Da Hee, Goo Hara, Gugudan’s Mina, Seol In Ah}.
Tập 388: Cuộc Đua Cặp Đôi (part1) {Khách mời: Lee Da Hee, Goo Hara, Gugudan’s Mina, Seol In Ah}.
Tập 387: Iksan Prison Filming Site {Không có khách mời}.
Tập 386: Hongik University Street {Không có khách mời}.
Tập 385: SBS Prism Tower {Không có khách mời}.
Tập 384: Asian Culture Center {Không có khách mời}.
NĂM 2017
Tập 383: Huy Hiệu Lửa và Huy Hiệu Băng {Khách mời: So You (Sistar), Lee Ellijah, Sechs Kies}.
Tập 382: Trở Thành “Người” Đầu Tiên Và Đứng Lên Bục Trước Lúc Bình Minh {Không có khách mời}.
Tập 381: Bảo Vệ Nhân Chứng {Khách mời: Choi Gwi Hwa, Go Bo Geyol, Heo Sung Tae, Lee Sang Yeob}.
Tập 380: Đội Đỏ Vs. Đội Trắng {Khách mời: Kang Hana, Kyung Soo Jin}.
Tập 379: Thử Thách Nevis Swing và Lồng Tử Thần {Không có khách mời}.
Tập 378: Thử Thách Nevis Swing và Lồng Tử Thần {Không có khách mời}.
Tập 377: Những Người Con Gái Út {Khách mời: Im Semi, Kim Jimin, Kim Sejeong (Gugudan), Ko Sunghee}.
Tập 376: Đội Rùa và Thỏ VS. Đội Mũi To {Khách mời: Eun Hyuk, Dong Hae, Lee Teuk, Yesung (Super Junior), Irene, Joy (Red Velvet)}.
Tập 375: Đoạt Đồ Vật Cá Nhân {Không có khách mời}.
Tập 374: Running Balls {Khách mời: Noh Sayeon, Jo Seho, Ha Yeonsoo, Kang Daniel (Wanna One)}.
Tập 373: Không Hình Phạt {Không có khách mời}.
Tập 372: Trợ Lý Lee Kwang Soo {Khách mời: Yoon Bomi (Apink), Shin Sung Rok}.
Tập 371: Lee Kwang Soo và Jeon So Min đến bãi biển Timang tại Yogyakarta, Indonesia chịu phạt (part2) {Không có khách mời}.
Tập 370: Lee Kwang Soo và Jeon So Min đến bãi biển Timang tại Yogyakarta, Indonesia chịu phạt (part1) {Không có khách mời}.
Tập 369: Địa Ngục Roulette {Không có khách mời}.
Tập 368: Kiếm Được Nhiều Tiền Trong Cuộc Đua (Phần 2) {Khách mời: Sunmi (Wonder Girls), Baek Jiyoung, Hwang Seung Eon, Jo Seho, Kei (Lovelyz), Lee Elijah, Sol Bi, Sung Hoon}.
Tập 367: Kiếm Được Nhiều Tiền Trong Cuộc Đua (Phần 1) {Khách mời: Sunmi (Wonder Girls), Baek Jiyoung, Hwang Seung Eon, Jo Seho, Kei (Lovelyz), Lee Elijah, Sol Bi, Sung Hoo}.
Tập 366: Giành Được Nhiều Lưỡi Kiếm Nhất {Khách mời: Soyou (SISTAR)}.
Tập 365: Cuộc Đua Một Nửa {Khách mời đặc biệt: Ji Ho, Na Rae, Run Ji (Apink), Kim Sook}.
Tập 364: Ma Vs. Con Người {Không có khách mời}.
Tập 363: Kỳ Nghỉ Hè Đặc Biệt {Khách mời: SNSD)}.
Tập 362: Cảnh Sát Vs Tội Phạm {Khách mời: Park Seo Joon, Kang Ha Neul}.
Tập 361: Kỷ Niệm 7 Năm Running Man (part2) {Khách mời: Sae Ho, Sung Moon, Na Eun (Apink), Hang Ho, Lee Soo Yong, Lee Wook Min, Geun Sik, Kim Jong Myung}.
Tập 360: Kỷ Niệm 7 Năm Running Man (part1) {Khách mời: Sae Ho, Sung Moon, Na Eun (Apink), Hang Ho, Lee Soo Yong, Lee Wook Min, Geun Sik, Kim Jong Myung}.
Tập 359: Dự Án Toàn Cầu 2 (part4) {Không có khách mời}.
Tập 358: Dự Án Toàn Cầu 2 (part3) {Không có khách mời}.
Tập 357: Dự Án Toàn Cầu 2: Cuộc Đua Tiền Thưởng (part2) {Khách mời: Na Eun & Oh Hayoung (APink), Son Yeo Eun, Hong Jin Young, Lee Sun Bin, Lee Tae Hwan}.
Tập 356: Dự Án Toàn Cầu 2: Địa Điểm 1% (part1) {Không có khách mời}.
Tập 355: Dự Án Toàn Cầu 1 (part9) {Không có khách mời}.
Tập 354: Dự Án Toàn Cầu 1 (part8) {Không có khách mời}.
Tập 353: Dự Án Toàn Cầu 1 (part7) {Không có khách mời}.
Tập 352: Dự Án Toàn Cầu 1 (part6) {Không có khách mời}.
Tập 351: Dự Án Toàn Cầu 1 (part5) {Không có khách mời}.
Tập 350: Dự Án Toàn Cầu 1 (part4) {Không có khách mời}.
Tập 349: Dự Án Toàn Cầu 1 (part3) {Khách mời: Hyorin (Sistar)}.
Tập 348: Dự Án Toàn Cầu 1 (part2) {Khách mời: Hyorin (Sistar)}.
Tập 347: Dự Án Toàn Cầu 1: Địa Điểm Nguy Hiểm (part1) {Khách mời: Jang Do Yeon}.
Tập 346: Thành Viên Mới Gia Nhập Jung So Min, Yang Se Chan.
Tập 345: Cuộc Đua Đặt Trước {Khách mời: Han Jae Suk, Yoon Bak, Sandara Park (2NE1)}.
Tập 344: Cuộc Đua Ẩm Thực {Khách mời: Choi Min Yong, Bomi (APink)}.
Tập 343: Cuộc Đua Cặp Đôi {Khách mời: Jeon So Min, Lee Se Young, Kwang Han Na, Park Jin Ju, Choi Tae Joon, Umji (GFriend)}.
Tập 342: Running Man Vs Tổ Chế Tác {Khách mời đặc biệt: Park Bo Gum}.
Tập 341: Running Man Vs Tổ Chế Tác {Không có khách mời}.
Tập 340: Tuần Lễ Của Lee Kwang Soo {Không có khách mời}.
Tập 339: Tuần Lễ Của Yoo Jaesuk {Không có khách mời}.
Tập 338: Kẻ Truy Đuổi Vs. Kẻ Bị Truy Đuổi {Khách mời: Red Velvet}.
Tập 337: Tuần Lễ Của Haha {Không có khách mời}.
Tập 336: Tuần Lễ Của Gary {Khách mời: Gary}.
Tập 335: Tuần Lễ Của Ji Suk Jin {Không có khách mời}.
Tập 334: Tuần Lễ Của Kim Jong Kook {Không có khách mời}.
Tập 333: Tuần Lễ Của Song Ji Hyo {Không có khách mời}.
Tập 332: Lễ Chào Mừng Năm Mới {Không có khách mời}.
NĂM 2016
Tập 331: Giáng Sinh Đặc Biệt {Khách mời: Kim So Hyun}.
Tập 330: Cùng Nhau Vs Riêng Lẻ (part2) | Team Hồng Vs Team Đen {Khách mời: BLACKPINK}.
Tập 329: Cùng Nhau Vs Riêng Lẻ {Không có khách mời}.
Tập 328: Cuộc Đua Giải Đố Nhấn {Khách mời: TWICE}.
Tập 327: Bromance House {Khách mời: DO (EXO), Cho Jun Seok}.
Tập 326: Back To 90s {Khách mời: Sechs Kies, Hwang Woo, Seul Hye}.
Tập 325: Gặp Gary.
Tập 324: Gary Rời Running Man {Không có khách mời}.
Tập 323: Chủ Nhân Và Hộ Mệnh {Khách mời: Minho (Shinee), Jang Do Yeon, Kim Jun Hyun, Seo Ji Hye, Yang Se Chan}.
Tập 322: Hội Thao Mùa Thu Running Man {Khách mời: Yura (Girl’s Day), Kang Min Kyung (Davichi), Son Yeon Jae, Ye Ji Won, Park Mi Sun}.
Tập 321: Buổi Dã Ngoại {Khách mời: Solbin (Laboum), Lee Kyu Han, Park Na Rae, Park Soo Hong, Yang Se Chan}.
Tập 320: Cuộc Đua Phụ m {Khách mời: Yoo Hae Jin, Cho Yoon Hee, Lee Joon, Lim Ji Yeon}.
Tập 319: Cuộc Đua Hottest (part2) {Không có khách mời}.
Tập 318: Cuộc Đua Hottest (part1) {Khách mời: Chansung (2PM), Mark & Jin Young (GOT7), Kang Seung Hyun, Crush, Song Ji Eun}.
Tập 317: The Conjuring {Khách mời: Han Hye Jin, Lee Kyung Kyu}.
Tập 316: Chuyến Tàu Sinh Tử {Khách mời: Hyorin (Sistar), GOT7}.
Tập 315: Cuộc Đua Bản Đồ {Khách mời: Cha Seung Won}.
Tập 314: Trò Chơi Vương Quyền {Khách mời: Lee Jun Ki, Kang Ha Neul, Hong Jong Hyun}.
Tập 313: Vận Mệnh Tập Thể {Khách mời: Noh Sa Yeon, Kim Se Jeong (Gugudan), Ha Jae Sook, Lee Min Joo (Lovelyz) & Ahn Moon Sook}.
Tập 312: Tổng Kết Cuối Tháng 7 {Khách mời: Yoon Jong Shin, Kyung Ho, Bada, Byung Jae, Jung Chi}.
Tập 311: Cuộc Đua Đại Diện Khúc Côn Cầu {Khách mời: Soo Ae, Oh Yeon Seo, Ha Jae Suk}.
Tập 310: Cuộc Đua Đại Diện Khúc Côn Cầu {Khách mời: Soo Ae, Oh Yeon Seo, Ha Jae Suk}.
Tập 309: Sự Trả Thù Của Kwang Soo {Khách mời: Hong Jin Kyung, Seo Jang Hoon, Lee Ki Woo}.
Tập 308: Special Agent H. The Next To Last person {Khách mời: Kim Hee Ae, Ji Jin Hee}.
Tập 307: Summer MT Special “Thumbs up” Couple Race in Chuncheon {Khách mời: SISTAR, Shownu (Monsta X)}.
Tập 306: Strange Rescue Team {Khách mời: Lee Ki Woo, Gyeong Ree (Nine Muses), Nichkhun (2PM)}.
Tập 305: Running Man Vs. Siêu Anh Hùng {Khách mời: Jo Se Ho, Lee Soo Min, Kim Joon Hyun, Kim Dong Hyun, Lee Jung Jin, Yoo Jae Hwan, Lee Kyung Kyu}.
Tập 304: Cuộc Săn Running Man 2 {Khách mời: Ahn Sung Ki, Han Ye Ri, Jo Jin Woong, Kwon Yul} | Oh My Goddest {Khách mời: Park Shin Hye, Lee Sung Kyung, Kim Min Suk, Yoon Kyun Sang}.
Tập 303: Cuộc Săn Running Man 1 {Khách mời: Ahn Sung Ki, Han Ye Ri, Jo Jin Woong, Kwon Yul}.
Tập 302: Bàn Ăn Nguy Hiểm {Khách mời: Yeo Jin Goo | Khách mời đặc biệt: Twice}.
Tập 301: Tập Đặc Biệt 7 VS 300 (Cont.) {Không có khách mời}.
Tập 300: Tập Đặc Biệt 7 VS 300 {Khách mời đặc biệt: BTS (Bangtan Boys)}.
Tập 299: Cuộc Chiến Giành Vị Trí Trung Tâm {Khách mời: Zico (Block B), Hong Jin Young, Jo Bo Ah, Kyung Soo Jin, Stephanie Lee, Uhm Hyun Kyung, Yoo In Young}.
Tập 298: Yes Or No {Khách mời: Go Ara, Kim Sung Kyun, Lee Jae Hoon}.
Tập 297: Hậu Duệ Mặt Trời Lặn {Khách mời: Kim Ji Won, Jin Goo, Seowon (Cosmic Girls)}.
Tập 296: Xin Lỗi, Chúng Tôi Yêu Bạn 2 {Khách mời: Mẹ Kim Jong Kook, Lee Moon Sae, Lee Seung Joon, Yoon Gun, Chae Young In}.
Tập 295: Xin Lỗi, Chúng Tôi Yêu Bạn 1 {Khách mời: Kyuhyun (Super Junior), Lee Yo Won, Seo Joon}.
Tập 294: Running Man Và Cuộc Chiến Với Người Máy {Khách mời: Hyeri (Girl’s Day), Nam Tae Hyun & Song Min Ho (Winner)}.
Tập 293: Đường Đua Số Phiếu {Khách mời: Seohyun (SNSD), Seolhyun (AOA), Yoo Yeon Seok và Park Bo Gum}.
Tập 292: Lễ Hội Tay Xui Lần 1 {Khách mời: Lizzy, Mikey, Wax, Nam Chang Hee, Park Myung Ho, Kang Hyun Soo, Jung Jung Ah, Lee Wan, Hong Jin Ho}.
Tập 291: Running Man Q&A {Không có khách mời}.
Tập 290: Du lịch Dubai 2 {Khách mời: Jung Il Woo, Lee Da Hae}.
Tập 289: Du Lịch Dubai 1 {Khách mời: Jung Il Woo, Lee Da Hae}.
Tập 288: Mười Hai Giờ Chinh Phục Mỹ Vị {Không có khách mời).
Tập 287: Cuộc Đua Thực Tập Sinh {Khách mời: Ahn Gil Kang, Kim Do Kyun, Kim Jo Han, Kim Won Hae, Lee Hong Ryul, Park Mi Sun, Yoo Yul}.
Tập 286: Vụ Án Biến Mất Dây Chuyền Kim Cương “Giọt Nước Của Mặt Trời” {Khách mời đặc biệt: Kim Ga Yeon, Yeom Dong Hyun}.
Tập 285: Cuộc Chiến Người Mạnh Nhất Running Man Lần Thứ 5 {Không có khách mời}.
Tập 284: Đi Tìm Đặc Vụ J {Khách mời: Park Ji Sung, Jong Tae Se, Ji So Yun}.
Tập 283: Champion Running Man {Khách mời: Park Ji Sung, Song Joong Ki, Jung Il Woo, Jong Tae Se, Ji So Yun}.
Tập 282: Câu Chuyện Cổ Tích: Vương Quốc Băng Giá {Khách mời: Siwan [ZE:A], Ko Ah Sung, Lee Hee Joon, Hong Yun Hwa}.
Tập 281: Người Thừa Kế Bản Doanh {Khách mời đặc biệt: Lim Ji Yeon}.
Tập 280: Cuộc Đua Phân Cấp {Không có khách mời}.
NĂM 2015
Tập 279: Running Man Vs. XMan 2 {Khách mời: Chae Yeon, Lee Jong Soo, Bobby & B.I. (iKon), Kim Ji Min, Seol Hyun (AOA), Andy, Lee Ji Hyun, Kim Jung Nam (Turbo), Stephanie} & Đại Chiến Vận May | {Không có khách mời}.
Tập 278: Running Man VS XMan {Khách mời: Chae Yeon, Lee Jong Soo, Bobby and B.I. (iKon), Kim Ji Min, Seol Hyun (AOA), Andy, Lee Ji Hyun, Kim Jung Nam (Turbo), Stephanie}.
Tập 277: Cuộc Chiến Với Zombie {Khách mời đặc biệt: Yeom Dong Hyun, Shin Se Hui}.
Tập 276: Giải Cứu Gary {Không có khách mời}.
Tập 275: Cuộc Chiến Giữa Đàn Anh Team Và Đàn Em Team {Khách mời: Hani (EXID), Im Yo Hwan, Hong Jin Ho, Leeteuk & Heechul (Super Junior)}.
Tập 274: Cuộc Sống Của Những Người Đàn Ông Độc Thân {Khách mời: Niel (Teen Top) , Kim Kwang Kyu, Jo Jung Chi, Min Kyung Hoon, Park Soo Hong}.
Tập 273: Cultwo và các nghệ sĩ hài của “Những người tìm tiếng cười”.
Tập 272: 100 Vs. 100 (Cont.) {Khách mời: Jung Do Hong (team Võ Thuật Hành Động), Noh Ji Sim (team Đô Vật), Lee Won Hee (team Judo) , Tae Mi (team Taekwondo), Kim Ki Tae (team Đô Vật), GOT7, SEVENTEEN, N.Flying, GFRIEND, UEE (After School), Seulong (2AM), Joon Hyung (G.O.D), Lee Haneul (DJ DOC),Super B, Juvie Train, DJ R2, Hyung Joon, DJ Pumpkin, Young Joon (Brown Eyed Soul), Oh Jung Suk, Jang Jung Goo, Choi Kyung Ho, Hwang Chung Jae, Kim Ki Bang, Lee Jung, Sam Hammington, Heo Tae Hee, Hyun Joo Yeob, Go Woo Ri (Rainbow), Kwang Kyu, Im Jo Hwan, Jung Tae Ho, Lee Sang Min, Lee Sang Ho, San, Nuol, Ji In Jin, Ma Ah Sung, Wang Bae, Kim Soo Yong, Mino, Kim Joon Hyun, Yang Sang Kook, Kim Won Hyo, Shim Hyung Taek, Yoon Park,..}.
Tập 271: 100 Vs. 100 {Khách mời: Jung Do Hong (team Võ Thuật Hành Động), Noh Ji Sim (team Đô Vật), Kim Ki Tae (team Đô Vật), Lee Won Hee (team Judo), GOT7, SEVENTEEN, N.Flying, GFRIEND, UEE (After School), Seulong (2AM), Joon Hyung (G.O.D), Lee Haneul (DJ DOC), Super B, DJ R2, Joon Hyun, Juvie Train, Hyung Joon, DJ Pumpkin, Young Joon (Brown Eyed Soul), Oh Jung Suk, Jang Jung Goo, Choi Kyung Ho, Hwang Chung Jae, Kim Ki Bang, Lee Jung, Sam Hammington, Heo Tae Hee, Hyun Joo Yeob, Go Woo Ri (Rainbow), Kwang Kyu, Im Jo Hwan, Jung Tae Ho, Lee Sang Min, Lee Sang Ho, San, Nuol, Ji In Jin, Ma Ah Sung, Wang Bae, Kim Soo Yong, Mino, Kim Joon Hyun, Yang Sang Kook, Kim Won Hyo, Shim Hyung Taek, Yoon Park,..}.
Tập 270: Cuộc Đua Mê Cung {Không có khách mời}.
Tập 269: Di Sản Ký Ức {Khách mời: Park Bo Young, Lee Chun Hee, Kim Hee Won}.
Tập 268: Nhẫn Cặp Truyền Thuyết {Khách mời: Joy (Red Velvet), Park Han Byul, Gong Seung Yeon, Yoon Park, Stephanie, Kim Ja In ,Park Na Rae}.
Tập 267: Running Man Special: Consensus {Không có khách mời}.
Tập 266: Happy Chuseok Race {Khách mời: Eunhyuk (Super Junior), Hong Jin Young, Im Joo Hwan}.
Tập 265: Lạc Giữa Đảo Không Người: Camera Ẩn Với Gary {Khách mời: Ye Eun (Wonder Girls), Kyuhyun (Super Junior), Rap Monster (BTS), John Park}.
Tập 264: Thám Tử Trong Truyền Thuyết {Khách mời: Kwon Sang Woo, Sung Dong Il | Special Khách mời: Son Tae Young (vợ Sang Woo)}.
Tập 263: Tiếp Thêm Động Lực Cho Các Sinh Viên Làm Thêm {Khách mời: Lee Dong Wook, Park Seo Jun, Yura (Girl’s Day)}.
Tập 262: Call Taxi Running Man {Khách mời: Nam Bo Ra, Kim Soo Ro, Park Gun Hyung, Kim Min Kyo, Kang Sung Jin}.
Tập 261: Kỉ Niệm 5 Năm: Buổi Doanh Thu Triệu Bản {Khách mời: DJ Koo, Lee Ha Neul, Park Jun Hyung, Lee Jae Hun, Kim Gun Mo} | Cuộc Chiến Mùa Hè Kinh Dị, Hãy Đến Tìm Tôi {Không có khách mời}.
Tập 260: Kỉ Niệm 5 Năm: Buổi Doanh Thu Triệu Bản {Khách mời: DJ Koo, Lee Ha Neul, Park Jun Hyung, Lee Jae Hun, Kim Gun Mo}.
Tập 259: Cuộc Casting Sống Còn {Khách mời: Lee Yo Won, Cha Ye Ryun}.
Tập 258: Tìm Ra Thân Phận: Mafia hay Cảnh Sát {Khách mời: Jung Man Sik, Hwang Jung Min, Jang Yoon Joo}.
Tập 257: Đại Chiến Siêu Anh Hùng {Khách mời: Song Jong Kook, Kim Yeon Kyung, Hyun Joo Yup, Shin Soo Ji, Hong Jin Ho}.
Tập 256: Xin Hãy Đến Nhà Cháu {Khách mời: 2PM, Baek Jin Hee}.
Tập 255: Cuộc Đua Nữ Hoàng Ngày Nóng {Khách mời: Seol Hyun (AOA), Bora & Soyou (Sistar), Bomi (Apink), Lee Guk Joo}.
Tập 254: Cuộc Đua Thế Giới Trò Chơi {Khách mời: Girls’ Generation – Khách mời đặc biệt: Minho và Choi Hong Man của SHINee}.
Tập 253: Cuộc Đua Kì Nghỉ Tình Yêu – {Khách mời: Haeryung, Yeeun, Seo Hyun Jin, Irene Kim, Park Ha Na, Hwang Seung Un, Do Sang Woo}.
Tập 252: Tập Đặc Biệt Hip Hop: Giới giang hồ trường học {Khách mời: Jessi (Lucky J), Jay Park, Verbal Jint, San E, Eun Ji Won}.
Tập 251: Cuộc Đua Cặp Đôi {Khách mời: Byul (vợ của Haha), Kim So Hyun, Son Joon Ho | Khách mời đặc biệt: Song Joong Ki, Jo In Sung, Im Ju Hwan}.
Tập 250: Đội Đấu Sĩ Vs. Đội Con Buôn {Khách mời: Big Bang}.
Tập 249: Ẩm Thực: Danh Sách Đen {Khách mời: UEE (After School), Kim Joon Hyung}.
Tập 248: May Mắn Hay Xui Xẻo {Khách mời: Amber [f(x)], Nichkhun [2PM], Park Joon Hyung [G.O.D], Henry [Super Junior M], Kangnam (M.I.B)}.
Tập 247: Happy Kwangsoo’s Day {Không có khách mời}.
Tập 246: Sự Kiện Bắt Cóc Nữ Diễn Viên: Bí Mật Đội Thám Tử Truy Tìm Dối Trá {Khách mời: Park Seo Joon, Son Hyun Joo | Khách mời đặc biệt: Seo Woo}.
Tập 245: Cuộc Đua Đồ Chơi {Khách mời: Jinusean}.
Tập 244: Buổi Lễ Kết Hôn Tập Thể: Cuộc Đua Cặp Đôi Nguy Hiểm {Khách mời: ChoA (AOA), Jessi, Kim Yoo Ri, Seo Ye Ji, Jang Do Yeon}.
Tập 243: Cuộc Đua Của Những Chàng Trai Thời Đại {Khách mời: Hong Jong Hyun, Son Ho Joon, Noels Kang Kyun Sung, Jang Soo Won, Yoo Byung Jae}.
Tập 242: Cuộc Đua Của Thần Tượng Làn Sóng Hallyu {Khách mời: Jung Il Woo, Lee Hong Ki (FTIsland), Jung Yong Hwa (CNBlue)}.
Tập 241: Don’t Believe That Girl {Khách mời: Yoon Jin Seo, Park Ye Jin, Shin Sekyung}.
Tập 240: The Youth Energy {Khách mời: Kim Woobin, Kang Haneul, Junho (2PM)}.
Tập 239: The Dark Knight {Khách mời: Sung Si Kyung, Kim Dong Hyun}.
Tập 238: Water Fairies {Khách mời: Kim Seo Hyung, Ye Ji Won}.
Tập 237: The Greatest Love {Khách mời: Jung So Min, Nam Ji Hyun, Yoo So Hee, Yerin (G-Friend) & Hani (EXID)}.
Tập 236: Real Men Race {Khách mời: Shinhwa, ZE:A}.
Tập 235: Lunar New Year Cooking Battle Part 2 {Khách mời: Taecyeon (2PM), Fei, Kim Sung Ryung, Yeon Jung Hoon, Seo Woo, Shoo & Yoo Sun}.
Tập 234: Lunar New Year Cooking Battle {Khách mời: Taecyeon (2PM), Fei, Kim Sung Ryung, Yeon Jung Hoon, Seo Woo, Shoo & Yoo Sun}.
Tập 233: Idol Special Race: Truy Tìm Kho Báu {Khách mời: Ryeo Wook (Super Junior), Dong Woon (Beast), Dong Woo (Infinite), So Hyun (4Minute), So Jin (Girl’s Day), N (VIXX), Niel (Teen Top), Eric Nam, Min Hyuk (BTOB)}.
Tập 232: Gold or Friendship {Khách mời: Miryo, Hong Kyung Min, Kim Ji Soo, Kim Won Jun, Oh Hyun Kyung, Park Ji Yoon, Shin Da Eun}.
Tập 231: Yoomes Bond & The Successor {Không có khách mời}.
Tập 230: Dự Đoán Các Nữ Sinh 10x {Khách mời: Hong Jong Hyun, Seo Kang Joon, Seo Ha Joon, Nam Joo Hyuk, Choi Tae Joon}.
Tập 229: Making Couple Race {Khách mời: Lee Seo Jin, Lee Seung Gi, Moon Chae Won}.
Tập 228: Running Bedrock Race {Khách mời: Lee Seung Gi, Moon Chae Won}.
NĂM 2014
Tập 227: Tập Đặc Biệt: Đội Bóng Chày Nước Ngoài {Khách mời: Ryu Hyun Jin, Kang Jung Ho}.
Tập 226: Christmas Special {Khách mời: Kim Hye Ja, Lee Chun Hee, Kang Hye Jung}.
Tập 225: THE FINAL CASE {Khách mời: Kim Woo Bin, Lee Hyun Woo}.
Tập 224: Cực Đối Cực {Khách mời: Song Ga Yeon, Han Groo, Kyung Soo Jin, Lee Sung Kyung, Jeon So Mi}.
Tập 223: Đại Hội Nịnh Hót {Khách mời: Fabien Yoon, Brad Moore}.
Tập 222: Running Wars {Không có khách mời}.
Tập 221: King Of Events Race {Khách mời: Lee Teuk, Kyu Hyun (Super Junior), Jung In, Narsha, Bobby Kim, Kim Kyung Ho, Kim Yeon Woo}.
Tập 220: Best Couple Humanity {Khách mời: Jang Dong Min, Song Jae Rim, Kangnam, Park Soo Hong, Kim Min Kyu}.
Tập 219: Cuộc Đua Kỵ Sĩ Đen Và Kỵ Sĩ Trắng {Khách mời: Joo Sang Wook, Han Ye Seul, Jung Gyu Woon, Wang Ji Hye & Han Sang Jin}.
Tập 218: Buổi Hòa Nhạc Running Man {Khách mời: Oh Yeon Seo, Kim Ji Hoon, Jung Eun Ji (Apink)}.
Tập 217: Death Bingo Race {Khách mời: Oh Sang Jin, Jo Jin Woong, Kim Sung Kyun}.
Tập 216: Running Heroes {Không có khách mời}.
Tập 215: October Bride {Khách mời: Shin Min Ah, Jo Jung Suk}.
Tập 214: R-POP STAR RACE {Khách mời: Bi Rain, Krystal (F(x)), Alex Chu, Lee Young Kyu, Kim Ki Bang}.
Tập 213: It’s OK That’s Chaebol {Khách mời: Seowoo, Choi YeoJin, Lee Yuri, Yoo In Yeong, Kim Min Seo}.
Tập 212: Mystery 1470 Part 2 {Khách mời: 2AM Seulong, Ailee, Ji Chang Wook, Skull, Kim Tae Woo, Song Eun Yi, Lee Sung Jae (BTOB)}.
Tập 211: Mystery 1470 {Khách mời: Seulong (2AM), Ailee, Ji Chang Wook, Skull, Kim Tae Woo, Song Eun Yi, Lee Sung Jae}.
Tập 210: Đại Hội Búng Cờ Vây {Khách mời: Yook Jung Wan (Roxta Muzik), Choi Boo Kyung (SK Nights Entertainment), Woo Young (2PM), Seol Hyun (AOA), Lee Hye Jeong (Esteam Entertainment), Kim Hwan (SBS Entertainment), Won Hyo (Coko Entertainment)}.
Tập 209: Cuộc Đua Tam Giác Kỳ Bí: Running Man Team vs. Lão Làng Team vs. Năng Lượng Trẻ Team {Khách mời: Taemin (Shinee), Kai & Sehun (EXO), Soyou (SISTAR), Moon Hee Jun (H.O.T), Eun Ji Won (Sechs Kies), Danny Ahn (G.O.D), Cheon Myung Hoon (NRG)}.
Tập 208: Ngôi sao Hallyu 2014 {Khách mời: Bae Suzy}.
Tập 207: Ji Suk Jin & Friends {Khách mời: Hee Chul (Super Junior), Lee So Yeon, Jae Dong, Nam Hee Suk, Park Soo Hong}.
Tập 206: D.I.Y Cooking Battle {Khách mời: Joo Won, Hong Seok Cheon}.
Tập 205: The Best Part Time Job Hiring {Khách mời: Baek Ji Young, Hong Jin Young, Fei (Miss A) Seung Hyun, Lee Guk Joo}.
Tập 204: Nàng Bạch Tuyết Và 7 Chú Lùn {Khách mời: Ryu Seung Soo}.
Tập 203: THE REAL BETRAYER 2014 {Khách mời: Bomi (A-Pink), Naeun (A-Pink), Joo Ji Hoon, Ji Sung, Heo Gyeong Hwan, Baek Sung Hyun, Sam Otswiri, Fabien Yoon and Cho Yoo Ram}.
Tập 202: Cuộc Đua Câu Đố {Khách mời: Bomi (A-Pink), Naeun (A-Pink), Joo Ji Hoon, Ji Sung, Heo Gyeong Hwan, Baek Sung Hyun, Sam Otswiri, Fabien Yoon and Cho Yoo Ram}.
Tập 201: Running Man VS Idols {Khách mời: Minho (Shinee), Sung Kyu & Hoya (Infinite), Jin Young (B1A4), Chansung (2PM), Kang Min Hyuk (CNBlue), Bora (Sistar)}.
Tập 200: Asian Dream Cup in Indonesia {Khách mời: Park Ji Sung, Cha Bum Geun}.
Tập 199: WORLD CUP SPECIAL {Khách mời: Park Ji Sung, Cha Bum Geun, Seol Ki Hyeon, Doojoon & Kikwang & Yoseob (Beast) ,ChangMin (2AM), Dongjun (ZE:A), Baro (B1A4), Min Hyuk (BTOB), Leo (VIXX)}.
Tập 198: Couple Race {Khách mời: Park Seo Joon, Narsha, Se Yeon, Choi Hee, Hye Jin, Yeon Soo, Min Ah}.
Tập 197: Cuộc chến Ddakji {Khách mời: Sinh viên các trường Đại học, Apink}.
Tập 196: Sự Trở Lại Running Man Siêu Năng Lực {Không có khách mời}.
Tập 195: Đại Hội Thể Thao Idol 2014 {Khách mời: 2PM (thiếu Taecyeon vì phải đi đóng phim), 2NE1, Mystics89}.
Tập 194: Running Man Mafia 2 {Khách mời: Lee Sang Hwa, Ryu Seung Su, Kim Min Jong, Kim Jung Nan, Im Ju Hwan, Oh Man Suk, Kim Dong Jun}.
Tập 193: Running Man Mafia {Khách mời: Lee Sanghwa, Ryu Seung Su, Kim Min Jong, Kim Jung Nan, Im Ju Hwan, Oh Man Suk, Kim Dong Jun}.
Tập 192: Cắm Trại Mùa Xuân {Khách mời: Lee Sang Hwa, Ryu Seung Su, Kim Min Jong, Kim Jung Nan, Im Ju Hwan, Oh Man Suk, Kim Dong Jun}.
Tập 191: Cuộc Phiêu Lưu Tại Australia 3 {Khách mời: Woo Bin, Bi Rain}.
Tập 190: Running Man VS Angel Eyes {Khách mời: Goo Hye Sun, Lee Sang Yoon, Kang Ha Neul, Kim Ji Suk, Seungri, Gong Hyung Jin, Kwon Hae Hyo}.
Tập 189: Cuộc Phiêu Lưu Tại Australia 2 {Khách mời: Woo Bin, Bi Rain}.
Tập 188: Cuộc Phiêu Lưu Tại Australia 1 {Khách mời: Woo Bin, Bi Rain}.
Tập 187: Đường Đua Vượt Sông Hàn {Không có khách mời}.
Tập 186: Đường Đua Seoul {Khách mời: CN Blue (Yonghwa, Jonghyun, Minhyuk, Jungshin), Shim Eun Kyung}.
Tập 185: You Who Came From Running Stars {Không có khách mời}.
Tập 184: Winter Olympics {Khách mời: Baro (B1A4), Seo In Guk, Park Seo Jun, Kang Ye Won, So Ho Jun}.
Tập 183: Cặp Đôi Định Mệnh {Khách mời: Moon So Ri, Jo Min Su, Uhm Jung Hwa}.
Tập 182: Đường Đua Ngựa {Khách mời: Im Si Wan, Do Hee, Yeo Jin Goo}.
Tập 181: Cặp Đôi Vụng Trộm {Khách mời: Lee Jongsuk, Park Bo Young, Lee Se Young}.
Tập 180: Cuộc Chiến Nấu Ăn 2 – {Khách mời: Park Soo Hong, Lee Dong Wook, Kim Kyung Ho, Sung Kyu (Infinite), Jae Kyung (Rainbow), John Park, Song Kyung Ah}.
NĂM 2013
Tập 179: Cuộc Chiến Nấu Ăn 1 {Khách mời: Park Soo Hong, Lee Dong Wook, Kim Kyung Ho, Sung Kyu (Infinite), Jae Kyung (Rainbow), John Park, Song Kyung Ah}.
Tập 178: Running Man vs PD Team {Không có khách mời}.
Tập 177: Ác Mộng Đêm Giáng Sinh: Gary Bị Bắt Cóc {Khách mời: Gill, Jung Chi, Jung In, APink, Gaeko & Choiza (Dynomic Duo)}.
Tập 176: Đường đua Người Đàn Ông Nổi Tiếng {Khách mời: Kim Kwang Gyu, Muzy, Lee Juk, Jun Hyun Moo, Jang Ki Ha}.
Tập 175: Vượt Ngục {Khách mời: Gong Yoo, Park Hee Soon}.
Tập 174: Cuộc đua dãy số {Khách mời: Lee Seung Gi, Han Hye Jin, Bora (Sistar)}.
Tập 173: Bóng chày siêu năng lực {Khách mời: Suzy ,Ryu Hyun Jin}.
Tập 172: Quái thú Đại Hàn 2 {Khách mời: Suzy, Ryu Hyun Jin}.
Tập 171: Quái thú Đại Hàn {Khách mời: Ryu Hyun Jin, EXO, Yoon Sukmi}.
Tập 170: The Wizard of Oz {Khách mời: T.O.P, Kim Yoo Jung, Yoon Je Moon}.
Tập 169: Cuộc Đua Thoát Khỏi Mũ Bảo Hiểm {Khách mời: Yang Dong Geun , Joo Sang Wook}.
Tập 168: Cuộc Chiến Giữa Sói Và Cừu {Khách mời: IU , Park Myung Soo}.
Tập 167: Truy Tìm Ba Lô Truyền Thuyết {Khách mời: Chun Jung Myung, Kim Min Jung}.
Tập 166: Những Người Thừa Kế {Khách mời: Choi Jin Hyuk, Park Shin Hye , Woo Bin}.
Tập 165: Tập Đặc Biệt Dành Tặng Fan Running Man: Tìm Kiếm Cô Gái Bí Ẩn {Không có khách mời}.
Tập 164: Di Sản Kếch Xù {Khách mời: Yoo Ah In, Kim Hae Sook}.
Tập 163: Chinh Phục Công Chúa Jihyo {Khách mời: G-Dragon & Dae Sung & Seung Ri (Big Bang)}.
Tập 162: Vua Thần Tượng {Khách mời: Chansung & Wooyoung (2PM), Doojoon & Kikwang (Beast), Sungkyu & L (Infinite), Eunji & Naeun (APink), Yura & Minah (Girl’s Day), Leejoon & Seungho (MBLAQ), Dasom & Hyorin (SISTAR)}.
Tập 161: Hóa Giải Lời Nguyền: Running Man VS Shinhwa {Khách mời: Shinhwa}.
Tập 160: Tòa Nhà Băng Giá: Cuộc Đua Sắp Xếp Thứ Hạng Running Man {Khách mời: Shinhwa}.
Tập 159: Couple Race {Khách mời: John Park, Jo Jung Chi, Jung In, Kim Ye Rim, Kim Kwang Kyu, Park Sang Myeon, Fujita Sayuri}.
Tập 158: Hide and Seek {Khách mời: Son Hyun Joo, Jeon Mi Seon & Moon Jung Hee}.
Tập 157: Vụ Án Đánh Lén Tại Phòng Chờ {Khách mời: Ahn Gil Kang, Jung Woong In, Kim Hee Won}.
Tập 156: Running Man Attack Of 2NE1 {Khách mời: 2NE1 | Khách mời đặc biệt: Taeyang (Big Bang)}.
Tập 155: Kinh Dị: Một Nửa Định Mệnh, Nữ Sinh Ma {Khách mời: Bae Suzy (Miss A)}.
Tập 154: Asian Dream Cup 2013 {Khách mời: Park Ji Sung, Evra, Sulli | Khách mời đặc biệt: Min Ho (Shinee)}.
Tập 153: Captain Park vs. Captain Koo {Khách mời: Park Ji Sung, Koo Ja Chul, Sulli}.
Tập 152: King Of The Killers 2. {Khách mời: Han Hyo Joo, Jung Woo Sung, Junho, Park Ji Sung}.
Tập 151: King Of The Killers 1 {Khách mời: Han Hyo Joo, Jung Woo Sung, Junho (2PM)}.
Tập 150: Running Man Avengers {Khách mời: Chansung & Taecyeon (2PM), Choo Sung Hoon, Jung Du Hong}.
Tập 149: The Legendary 9 Tailed Fox {Khách mời: Kim Soo Mi, Kim Sook, Kwon Ri Sae, Park So Hyun, Song Eun Hee}.
Tập 148: Jumanji Food Race {Khách mời: Jeong Jun Ha, So Yi Hyun}.
Tập 147: Running Man Athletic Tournament {Khách mời: Kim Soo Hyun, Lee Hyun Woo}.
Tập 146: Tội Phạm Truy Nã: Hội Phản Bội {Khách mời: Kim Sang Kyung, Uhm Jung Hwa}.
Tập 145: Running Man vs. Laws Of The Jungle {Khách mời: Jeon Hye Bin, Jung Jin Woon (2AM), Kim Byung Man, Noh Woo Jin, Park Jung Chul}.
Tập 144: Legendary King of Ttakji {Khách mời: Cha In Pyo, Ricky Kim, Seo Jang Hoon}.
Tập 143: Karaoke Race {Khách mời: Kim In Kwon, Lee Kyung Kyu, Ryu Hyun Kyung}.
Tập 142: Couple Race {Khách mời: Lee Bo Young, Lee Sang Yoon}.
Tập 141: Running Man Animal Kingdom {Khách mời: Eun Ji Won, Jessica (SNSD)}.
Tập 140: The Virus: Virus Giận Dữ {Không có khách mời}.
Tập 139: That Winter…the Typhoon Blows {Khách mời: Go Ah Ra, Lee Yeon Hee}.
Tập 138: Gentleman’s High School Dignity {Khách mời: Kim Soo Ro, Kim Woo Bin, Lee Jong Hhyun (CNBlue), Lee Jong Suk, Min Hyo Rin}.
Tập 137: The Fools & The Princesses {Khách mời: Noh Sa Yeon, Uee (After School)}.
Tập 136: Asia Race : Vietnam 2 {Khách mời: Han Hye Jin, Lee Dong Wook}.
Tập 135: Treasure Hunter {Khách mời: Choi Si Won (Super Junior), Thành Long}.
Tập 134: Asia Race : Vietnam 1 {Khách mời: Han Hye Jin, Lee Dong Wook}.
Tập 133: Asia Race : Macau {Khách mời: Han Hye Jin, Lee Dong Wook}.
Tập 132: Actors Vs Singers {Khách mời: Hwang Jung Min, Hyun Ah (4Minute), Park Sung Woong}.
Tập 131: The Bounty Hunters {Khách mời: Choo Sung Hoon, Lee Si Young}.
Tập 130: Sự Đầu Thai {Không có khách mời}.
Tập 129: Idol Olympics 2013 {Khách mời: Jung Yong Hwa (CNBlue), Kwanghee (ZE:A), L (Infinite), Jonghyun (CNBlue), Lee Joon (MBLaq), Minho (Shinee), Sulli}.
Tập 128: War Of Money {Khách mời: Park Shin Yang, Uhm Ji Won}.
Tập 127: War Of The Zodiac Gods {Khách mời: Choi Ji Woo, Jung Yong Hwa (CNBlue), Lee Ki Kwang (Beast), Jong Hyun (CNBlue), Simon D}.
NĂM 2012
Tập 126: Truth & Lie {Khách mời: Choi Ji Woo}.
Tập 125: Christmas Special {Khách mời: Jung Hyung Don, Juvie Train, Park Sang Myun, Ryu Dam, Shin Dong}.
Tập 124: Trận Chiến Giành Ngôi Vua {Khách mời: Go Soo, Han Hyo Joo}.
Tập 123: Kimchi War {Khách mời: Go Soo, Han Hyo Joo}.
Tập 122: 80s/90s Legend Special {Khách mời: Jung Won Gwan, Kim Tae Hyun, Lee Sang Won, Goo Hara, Kang Susie, Kim Wan Sun, Park Nam Jung}.
Tập 121: Điệp Viên 007 {Khách mời: Lee Seung Gi, Park Shin Hye}.
Tập 120: Water Sniper {Khách mời: Lee Seung Gi, Park Shin Hye}.
Tập 119: Supernatural Baseball {Khách mời: Choo Shin Soo, Jin Se Yeon, Ryu Hyun Jin}.
Tập 118: Grasshopper Hunting Final Showdown {Khách mời: Choi Min Soo, Park Bo Young}.
Tập 117: Riddle Race {Khách mời: Ji Jin Hee, Ji Sung, Song Chang Eui, Suzy, Yu Bin}.
Tập 116: Who Can See The Future {Khách mời: Ji Jin Hee, Ji Sung, Song Chang Eui}.
Tập 115: Super Match in the Mud Flat {Khách mời: DBSK, Moon Geun Young}.
Tập 114: XMan Vs. Running Man {Khách mời: Moon Geun Young}.
Tập 113: Absolute Ttakji {Khách mời: Jeon Mi Seon, Yeom Jeong Ah, Yu Hae Jin}.
Tập 112: Middle Aged Flowers 2 {Khách mời: Go Chang Suk, Im Ha Ryong, Lee Jong Won, Shin Jung Gun, Son Byung Ho, Taeyeon}.
Tập 111: Middle Aged Flowers {Khách mời: Go Chang Suk, Im Ha Ryong, Lee Jong Won, Shin Jung Gun, Son Byung Ho}.
Tập 110: Dung Dịch Ma Thuật 2 | Target Hunting {Khách mời: Park Tae Hwan, Son Yeon Jae}.
Tập 109: Dung Dịch Ma Thuật 1 {Khách mời: Park Tae Hwan, Son Yeon Jae}.
Tập 108: Don’t Walk But Date! {Khách mời: Gong Hyo Jin, Lee Joon(MBLaq)}.
Tập 107: Running Man Chaser {Khách mời: Gaeko, Jang Shin Young, Kim Sang Joong}.
Tập 106: Tình Yêu Đích Thực {Khách mời: Han Ji Min, Kim Je Dong}.
Tập 105: Running Man MT {Khách mời: Han Ji Min}.
Tập 104: Idol Olympics 2012 {Khách mời: Eun Hyuk (Super Junior), Eun Jung (T-ara), Jung Yong Hwa (CNBlue), Lee Joon (MBLaq), Nichkhun (2PM), Si Wan (ZE:A), Doo Joon (Beast)}.
Tập 103: Beauty & the Beast {Khách mời: Noh Sa Yeon, Shin Se Kyung, Yoo Jun San}.
Tập 102: C.S.I vs Boss Kim Soo Hyun {Khách mời: Kim Soo Hyun}.
Tập 101: C.S.I vs Criminals {Khách mời: Kim Bum Soo, Yoon Do Hyun, Yoon Jong Shin}.
Tập 100: War of Gods {Khách mời: Kim Hee Sun}.
Tập 099: Kingdom War {Khách mời: Im Ho, Lee Tae Gon}.
Tập 098: Zombie School Trip {Không có khách mời}.
Tập 097: Park Ji Sung vs. Running Man {Khách mời: Park Ji Sung, IU} | Asian Dream Cup 2012 {Khách mời: Park Ji Sung}.
Tập 096: Bóng Đá Siêu Năng Lực {Khách mời: Park Ji Sung, IU}.
Tập 095: Tìm Kiếm Thành Viên Running Man {Khách mời đặc biệt: Park Ji Sung, MBLAQ, SISTAR}.
Tập 094: Wedding Race {Khách mời: Han Seung Yeon (Kara), Hyun Ah (4Minute), Krystal (F(x)), Gyuri (Kara), Suzy (Miss A)}.
Tập 093: Cuộc Chiến Sống Còn Không Hồi Kết {Khách mời đặc biệt: Han Seung Yeon (Kara), Hyun Ah (4Minute), Krystal (F(x)), Gyuri (Kara), Suzy (Miss A)}.
Tập 092: Cuộc Đua Mì Đen {Khách mời: Chun Jung Myung, Park Jin Young (JYP)}.
Tập 091: Yoomes Bond {Không có khách mời}.
Tập 090: Spring Couple Race {Khách mời: Lee Deok Hwa, Park Jun Kyu, Park Sang Myun}.
Tập 089: Running Man in Wonderland {Khách mời: BoA, Jung Jae Hyung}.
Tập 088: Running Man Code {Khách mời: BoA, Jung Jae Hyung}.
Tập 087: First Love {Khách mời: Han Ga In}.
Tập 086: Running Man Championship Tournament {Khách mời: Gaeko (Dynomic Duo), Ha Ji Won}.
Tập 085: Big Bang’s Revenge 2 {Khách mời: Big Bang}.
Tập 084: Big Bang vs. Running Man 1 {Khách mời: Big Bang}.
Tập 083: Find the Real Package in BUSAN {Khách mời: Lee Da Hae, Oh Ji Ho}.
Tập 082: Spy Game {Khách mời: Lee Da Hee}.
Tập 081: Gary Biết: Sự Trả Thù Của Lolol {Không có khách mời}.
Tập 080: Charlie’s Angels {Khách mời: Go Ah Ra, Hyo Min (T-Ara), Im Soo Hyang}.
Tập 079: Sherlock Holmes {Khách mời: Kim Jedong, Yoon Do Hyun}.
Tập 078: Thống Nhất Thiên Hạ {Khách mời: Hong Soo Hyun, Lee Bum Soo}.
Tập 077: Đường Đua Vị Bingo {Khách mời: IU, Ji Jin Hee, Joo Sang Wook, Kim Sung Soo, Lee Chun Hee}.
Tập 076: 4 Killers {Khách mời: Ji Jin Hee, Joo Sang Wook, Kim Sung Soo, Lee Chun Hee}.
Tập 075: Idol Special {Khách mời: Choi Siwon (Super Junior), Hyorin (Sistar), Minho (Shinee), Sohee, Sulli}.
NĂM 2011
Tập 074: Running Man Survival 2 {Không có khách mời}.
Tập 073: Running Man in Hong Kong 2 {Khách mời: Jung Yong Hwa (CNBlue), Lee Min Jung}.
Tập 072: Running Man in Hong Kong {Khách mời: Jung Yong Hwa (CNBlue), Lee Min Jung}.
Tập 071: Race of the Queens {Khách mời: Jo Hye Ryun, Oh Yeon Su}.
Tập 070: Eliminate the Spy {Khách mời: Lee Min Gi, Park Chul Min, Son Ye Jin}.
Tập 069: Thợ Săn Châu Chấu {Khách mời: Choi Min Soo}.
Tập 068: Nhiệm Vụ Điệp Viên {Khách mời: Kim Soo Ro, Park Ye Jin}.
Tập 067: Old Coins Secret {Khách mời: Kim Soo Ro, Park Ye Jin}.
Tập 066: Vòng Đua Khứ Hồi Toàn Quốc {Khách mời: Kim Sun Ah, Song Joong Ki}.
Tập 065: Agent K {Khách mời: Kim Sun Ah, Kim Ju Hyuk}.
Tập 064: Running Man with SNSD 2 {Khách mời: SNSD}.
Tập 063: Running Man with SNSD {Khách mời: SNSD}.
Tập 062: Running Man in China 2 {Khách mời: Kang Ji Young, Kim Ju Hyuk, Lee Yeon Hee}.
Tập 061: Running Man in China {Khách mời: Kang Ji Young, Kim Ju Hyuk, Lee Yeon Hee}.
Tập 060: True Gary Show {Không có khách mời}.
Tập 059: HipHop Special {Khách mời: Tiger JK, (T) Yoon Mi Rae , Gaeko & Choiza (Dynamic Duo), Simon D}.
Tập 058: Jeju Islands Race 2 {Khách mời: Cha Tae Hyun, Shin Se Kyung}.
Tập 057: Jeju Islands Race {Khách mời: Cha Tae Hyun, Shin Se Kyung}.
Tập 056: Partner Race 2 {Khách mời: Ahn Mun Sook, Kim Sook, Shin Bong Sun, Yang Jung Ah}.
Tập 055: Partner Race {Khách mời: Ji Yeon, Luna, Sulli, Suzy}.
Tập 054: Bảo Vệ Boss {Khách mời: Choi Kang Hee, Ji Sung}.
Tập 053: Vacation Race {Khách mời: Choi Min Soo, Yoon So Yi}.
Tập 052: Thợ săn Running Man {Khách mời: Choi Min Soo}.
Tập 051: Running Man in Thailand 2 {Khách mời: Kim Min Jung, Nichkhun}.
Tập 050: Running Man In Thailand 1 {Khách mời: Kim Min Jung, Nichkhun}.
Tập 049: Bảo Vệ Nữ Hoàng {Khách mời: Goo Ha Ra (Kara), Noh Sayeon}.
Tập 048: Đánh Thức Hồ Sơ Lịch Sử {Không có khách mời}.
Tập 047: Điểm Danh Đi Làm {Khách mời: Kim Hyun Joong (SS501)}.
Tập 046: Spy Running Man {Khách mời: Kim Hyun Joong (SS501)}.
Tập 045: Công ty quảng cáo C 2 {Khách mời: Jang Hyuk}.
Tập 044: Công ty quảng cáo C 1 {Khách mời: Jang Hyuk}.
Tập 043: Cuộc thi đấu thể thao {Khách mời: IU, Shin Bong Sun}.
Tập 042: Survival Series (cuộc chiến những kẻ mạnh nhất) {Khách mời: Heo Young Saeng (SS501)}.
Tập 041: Thư Viện Quốc Gia {Khách mời: Lee Sun Kyun, Park Joong Hoon (p/s: Song Joong Ki rời RM để tập trung công việc diễn xuất)}.
Tập 040: Làng văn hóa pháp Gapyeong {Khách mời: Nichkhun & Taecyeon (2PM)}.
Tập 039: Khu chợ truyền thống Seoul {Khách mời: Yoona & Sunny (SNSD) }.
Tập 038: Trung tâm y khoa S (Yoomes Bond) {Không có khách mời}.
Tập 037: Trung tâm mua sắm M l {Khách mời: Park Yejin}.
Tập 036: Khu Cắm trại Nanji 2 {Khách mời: Dae Sung (Big Bang), Jung Yong Hwa (CNBlue)}.
Tập 035: Khu Cắm trại Nanji 1 {Khách mời: Dae Sung (Big Bang), Jung Yong Hwa (CNBlue)}.
Tập 034: Đường Hongdae {Khách mời: Park Jun Kyu, UEE (After School)}.
Tập 033: Sân Bay Quốc Tế Incheon {Khách mời: Oh Ji Ho}.
Tập 032: Tổ Chức Giáo Dục W {Khách mời: Kim Kwang Kyu, Tony Ahn (H.O.T)}.
Tập 031: Tập Đặc Biệt Mùa Hè {Khách mời: Hyun Young}.
Tập 030: Viện m Nhạc quốc Lập {Khách mời: Seungri (Big Bang)}.
Tập 029: Cuộc Đua Xe Bán Tải l {Không có khách mời}.
Tập 028: Phòng Tắm Hơi G {Khách mời: Kim Byung Man}.
Tập 027: Trung Tâm Kịch Nghệ Seoul {Khách mời: DBSK}
(p/s: Lizzy rời RM do vướng lịch chuẩn bị cho album mới của nhóm After School).
Tập 026: Trung Tâm Thương Mại Nhạc Cụ Nakwon {Khách mời: Jung Jin Young, Lee Moon Sik}.
Tập 025: Trung tâm Tự Liệu ManHwa {Khách mời: Park Bo Young}.
Tập 024: Khuôn viên Chung Cư {Khách mời: Lee Kyung Shil, Song Eun Ee}.
NĂM 2010
Tập 023 (26/12): Khu trượt tuyết Pyeong Chang {Khách mời: Shim Hyung Rae}. Rating: 11.7%
Tập 022 (19/12): Cuộc Đua Ngày Noel {Khách mời: Choi Si Won (Super Junior), Kim Min Jong}. Rating: 11.9%
Tập 021 (12/12): Ga KTX Gwangmyeong {Khách mời: Kim Je Dong}. Rating: 12%
Tập 020 (05/12): Đài Khí tượng Thủy văn Hàn Quốc {Khách mời: Kim Hee Chul (Super Junior)}. Rating: 10.6%
Tập 019 (28/11): Ngôi nhà Hàn Quốc {Khách mời: Nichkhun (2PM)}. Rating: 11.3%
Tập 018 (21/11): Du thuyền Quốc tế Bựa (Lizzy trở thành thành viên chính thức thứ 9 của Running Man).Rating 9.6%
Tập 017 (07/11): Đại Học Nữ Hanyang {Khách mời: Go Joo Won, Jung Yong Hwa (CNBLUE)}. Rating: 11.5%
Tập 016 (31/10): Trung Tâm Thương Mại {Khách mời: Kwon Yuri (Girls’ Generation)}. Rating: 10.7%
Tập 015 (24/10): Trung Tâm Bảo Dưỡng Tàu điện ngầm Seoul {Khách mời: Kim Kwang Kyu, Tony An}. Rating: 12.2%
Tập 014 (17/10): Trung tâm Huần luyện Kĩ năng An toàn {Khách mời: Lizzy (After School)}. Rating: 10%
Tập 013 (03/10): Trung tâm Phát sóng SBS {Khách mời: Jang Dong Min, Lizzy (After School)}. Rating: 7.1%
Tập 012 (26/09): Hội chợ thiết kế Seoul tại SVĐ Olympic Seoul {Không có khách mời}. Rating: 6.2%
Tập 011 (19/09): Bưu điện Trung tâm Seoul {Khách mời: Jung Yong Hwa (CNBLUE), Kim Je Dong}. Rating: 7.6%
Tập 010 (12/09): Bảo tàng Mĩ thuật Hiện đại Quốc gia {Khách mời: Cha Tae Hyun, Yoon Se Ah}. Rating: 7.2%
Tập 009 (05/09): Lotte World {Khách mời: Kim Soo Ro, Lee Hong Gi (F.T. Island), Shin Bong Sun}. Rating: 8.4%
Tập 008 (29/08): Bảo tàng Lịch sử Seoul, Cung điện Gyeonghu {Khách mời: Lee Joon (MBLAQ), Park Jun Gyu, Victoria Song (f(x))}. Rating: 8.2%
Tập 007 (22/08): Trung tâm Văn hoá {Khách mời: Hahm Eun Jung (T-ara), Jo Kwon (2AM), Jung Yong Hwa (CNBLUE)}. Rating: 7.5%
Tập 006 (15/08): Tháp Namsan ở Seoul {Khách mời: Kim Shin Young, Se7en, Son Dam Bi}. Rating: 7.7%
Tập 005 (08/08): Bảo tàng Khoa học quốc gia Gwacheon – part 2 {Khách mời: Jessica Jung (Girls’ Generation), Nichkhun (2PM), Song Ji-hyo}. Rating: 7.7%
Tập 004 (01/08): Bảo tàng Khoa học quốc gia Gwacheon {Khách mời: Jessica Jung (Girls’ Generation), Nichkhun (2PM), Song Ji-hyo} | p/s: Song Ji Hyo trở thành thành viên chính thức của Running Man. Rating: 7.1%
Tập 003 (25/07): SVĐ World Cup {Khách mời: Goo Hara (Kara), Lee Chun Hee, Song Ji Hyo}. Rating: 7.1%
Tập 002 (18/07): SVĐ World Cup {Khách mời: Goo Hara (Kara), Lee Chun Hee, Song Ji Hyo}. Rating 7.9%
Tập 001 (11/07): Trung Tâm Thương Mại Seoul {Khách mời: Hwang Jung Eum, Lee Hyori}. Rating: 11%

Trailer

Bình luận

Nhạc phim và clip

Có thể bạn quan tâm

Alias 0